Rozmiar: 15909 bajtów

- 260 -

1360, 21 IX, Lubin (Lubin)

die st. Mathei Apostoli

Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi (Theodricus de Rechinberg) nadał swej żonie Dorocie (Dorotha) jako oprawę wdowią swój folwark w Zwierzyńcu k. Lubina (Ditrichsbach) z 5 łanami uprawnymi, dworzyszczem, zagrodnikami oraz przynależnościami, a także dobra w Peskindorf. Dorota wybrała na swoich opiekunów Ludwika I (Ludwicus) księcia Śląska i pana Legnicy oraz Ottona de Gerhardsdorf (Otto).

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Peczo ze Lwówka Śl. (Lem- berg), Peszo de Prawticz (Pescho), Otto de Medgow, Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan Poduschka (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 105; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 103v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów