Rozmiar: 15909 bajtów

- 261 -

1360, 21 IX, Lubin (Lubin)

die bt. Mathei Apostoli et Ewangeliste

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Fryderyk de Medgow (Fredricus) sprzedał za 60 grzywien ksieni klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu (Wrat[islauia]) 6 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Osieku k. Lubina (Ossek), a w szczególności z folwarku, młyna i łanów oczynszowanych, z prawem nabywcy do zastawu dóbr i odkupu za tę samą cenę przez sprzedającego lub jego spadkobierców oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi (Theodoricus de Rechinberg), Peczo ze Lwówka (Lemberg), Peczo de Prawticz, Burguldus de Benetindorf i Teodoryk de Redirn (Theodoricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 105.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 103v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów