Rozmiar: 15909 bajtów

- 265 -

1360, 24 IX, Avignon (Auinion, Francja)

VIII Kal. Octobris a. octavo

Piotr z Czech (Petrus de Bohemia) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum kościelne dla Slavaty syna Sdincona de Utéchowicz będące m.in. w gestii biskupa wrocławskiego.

Regest: MVB, II, s. 458, nr 1143; Bull. Pol., II, s. 172, nr 1050.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów