Rozmiar: 15909 bajtów

- 266 -

1360, 24 IX, Avignon (Auinion, Francja)

VIII Kal. Octobris a. octavo

Innocenty VI papież na prośbę Piotra z Czech (Petrus de Bohemia) rezerwuje dla Slavaty syna Sdinca de Utéchovicz beneficjum kościelne, wakujące obecnie lub w przyszłości, którego obsada należy do biskupa wrocławskiego i z którego roczny dochód nie może przekraczać 25-18 grzywien w srebrze.

Regest: MVB, II, s. 459, nr 1144; Bull. Pol., II, s. 172, nr 1050.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów