Rozmiar: 15909 bajtów

- 271 -

1360, 29 IX, Oleśnica (Olsna)

die st. Michaeli Archangeli

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Jan Bolcze (Johannes) za zgodą swej żony Anny (Anna) sprzedał za 40 grzywien Elżbiecie de Langenow (Elizabeth) i jej spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu z połowy folwarku w Jędrzychowicach k. Oławy (Hakerechtin). Jeżeli na spłatę tego czynszu nie starczy z tej połowy, wówczas ów czynsz powinien być spłacany z drugiej połowy tego folwarku, która należy do Agaty ze Strzeganowic k. Wrocławia (Agatha de Posschwicz), na co wyraziła ona zgodę, lub z innych dóbr. Sprzedaż ta nastąpiła z prawem odkupu przez sprzedającego lub jego spadkobierców za tę samą cenę oraz prawem alienacji.

Świadkowie: Michał Curzantka (Michael) rycerz, Fryderyk Sulcz (Fredricus), Peczo Yngrami, Jan Poduszka (Johannes Poduschca), Konrad de Sulcz (Conradus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Tammo Lambart i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 107.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 43; Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 257.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów