Rozmiar: 15909 bajtów

- 272 -

1360, 29 IX, Kłodzko (Glatz)

an st. Michelstag

Bertold burgrabia magdeburski i komes Hardek (Berchtolt purgraff von Maidpurch und graf zu Hardeke) kwituje odbiór 1600 grzywien od Konrada I księcia oleśnickiego (Herczog Conrad von Slezien).

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 259.
Ekscerpt: RBM, VII, 2, s. 394, nr 643.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów