Rozmiar: 15909 bajtów

- 273 -

1360, 29 IX

in die b. Michaelis

Jan Pampicz (Johannes), Ulryk (Ulricus) krawiec, Apeczko Sneller (Apeczco), Peschco Hayn i Paweł Opulleri (Paulus) rajcy i sędziowie ziębiccy (Munstirberg) stwierdzają, że Sydilmannus opat klasztoru Cystersów w Henrykowie (Henrichow) odkupił od nich za 12 grzywien 1 grzywnę dochodu, którą pobierali rajcy ziębiccy (Munstirbergenses) tytułem podatku z parceli (curia) położonej naprzeciw kiełbasiarni przy ul. Rzemieślniczej (platea Cerdonum). Sprzedaż niniejsza została dokonana za zgodą rady i starszych cechów.

Pieczęć wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 119.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów