Rozmiar: 15909 bajtów

- 274 -

1360, 29 IX, Legnica

in die Michaelis Archangeli

Elżbieta von Donyn ksieni, Elżbieta von Rangow przeorysza, Małgorzata von Schellendorf kustosz i konwent Benedyktynek w Legnicy stwierdzają, że sprzedały księdzu Janowi z Jawora za 12 1/2 grzywny 1 kopę groszy praskich z dóbr klasztornych, który to czynsz ww. Jan zapisał testamentem na lampę w lectorium klasztornym, natomiast klasztor nabył za owe 12 1/2 grzywny folwark Babin k. Legnicy.

Świadkowie: Jan Voglerdorf spowiednik, Wawrzyniec Schonbir, Bonifacy i Wincenty Schonbir, Jan Schonyon związany ze szkołą (socius scole) Św. Piotra w Legnicy i magister Konrad (Conrad) rektor szkoły Św. Piotra w Legnicy.


Regest: Urk.d. Stadt Liegnitz, s. 151, nr 219.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów