Rozmiar: 15909 bajtów

- 281 -

1360, 3 X, Wrocław

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż za 48 grzywien 6 grzywien rocznego czynszu w Miechowicach Oławskich k. Oławy przez Jana i Wroczka (Vroczco) von Semansdorf Henrykowi z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Jencowicz) i Hankowi Wynkelmannowi mieszczanom wrocławskim.

Regest: Z.f.G.Schl., VI s. 28, nr 265.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów