Rozmiar: 15909 bajtów

- 282 -

1360, 3 X, Wrocław

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza nadanie w lenno 12 łanów oczynszowanych w Małujowicach k. Brzegu przez Ryszarda z Gubina (Gobyn) mieszczanina wrocławskiego swojej żonie Formosie, równocześnie wyznacza jej kuratorami Konrada von Falkinhayn (Conradus), Arnolda von Pok (Arnoldus), Jana (Johannes) i Andrzeja (Andreas) von Reste.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 263.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów