Rozmiar: 15909 bajtów

- 284 -

1360, 4 X, Jelcz (Jelksch)

die st. Francisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludvicus) stwierdza, że w jego obecności Niczko (Niczco) syn nieżyjącego Henslona Snyder (Henslonus) mieszczanina brzeskiego (Bregensis) nadał testamentem Janowi (Johannes) swojemu bratu, kapelanowi książęcemu i proboszczowi w Zielęcicach k. Brzegu (Grunygin), wszystkie swoje dobra położone w Zielęcicach k. Brzegu (Grunygin) z prawem alienacji.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Peczo Ygrami, Piotr Ome (Petrus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Peczo z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Jencowicz).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 83; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 33v.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 260.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów