Rozmiar: 15909 bajtów

- 287 -

1360, 5 X, Lipki k. Brzegu (Lindnow)

in crastino st. Francisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Michał syn Emeryka (Michael filius Emerici) nadał swej żonie Katarzynie (Katherina) jako oprawę wdowią roczny czynsz w wysokości 4 garncy miodu ze wsi Dobrzyń Mały k. Oławy (Dobirn). Opiekunem zostaje wyznaczony Hanko zwany Voyth (Hanco) z Miłonowa k. Oławy (Meylnow).

Świadkowie: Hanko Jezer (Hanco), Peczo Yngrami, Gunczlo de Wedrow, Apeczko de Wedrow (Apeczco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Jan z Krakowa (Johannes de Cracouia) i Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s.108; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów