Rozmiar: 15909 bajtów

- 288 -

1360, 7 X,

fer quarta post Francisci

Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorff) nadaje Niczkowi (Niczco) wójtowi dziedzicznemu w Środzie Śl. ok. 4 łanów.

Wzmianka: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 530.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów