Rozmiar: 15909 bajtów

- 289 -

1360, 7 X, Wrocław

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż 6 grzywien rocznego czynszu w Miechowicach Oławskich przez Jana i Wroczka von Semansdorf Henrykowi z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Jencowicz) mieszczaninowi wrocławskiemu i Hankowi Wynkelmannowi za 48 grzywien.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów