Rozmiar: 15909 bajtów

- 290 -

1360, 7 X, Wrocław (Vratislauia)

4-ta fer. post Francisci

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis) stwierdza, że Stefan ze Szczytkowic k. Trzebnicy (Schiekowicz) sprzedał Peczowi zwanemu Stall (Peczo) 1/3 swych dóbr w Zaborze Małym k. Środy Śl. (Sabor Minori districtus Noviforensis) pod warunkiem zobowiązania nabywcy do służenia corocznie przez 3 tygodnie przed Carnisprivium.

Regest: RBM, VII, 2, s. 396, nr 646.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów