Rozmiar: 15909 bajtów

- 291 -

1360, 9 X, Borow

VII Id. Octobris. Regnorum nostrorum anno vicesimo, Imperii vero undecimo

Karol IV cesarz (Karolus Quartus ... Romanorum Imperator et Boemie rex) stwierdza, że kwestia sporna o tereny położone między ko¶ciołem parafialnym pod wezwaniem Wszystkich ¦więtych a karczm± na Ołbinie (Elwingo) we Wrocławiu, między opatem i klasztorem ¦w. Wincentego we Wrocławiu a rajcami wrocławskimi powinna być rozstrzygnięta przez rozjemców wybranych przez każd± ze stron, którzy powinni tę kwestię rozstrzygn±ć sprawiedliwie.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 390.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów