Rozmiar: 15909 bajtów

- 294 -

1360, 10 X

Karol IV cesarz ustalił rozjemców w sporze o granicę dóbr między miastem Wrocławiem a klasztorem Premonstratensów ¦w. Wincentego we Wrocławiu, która ma przebiegać między ko¶ciołem Wszystkich ¦więtych a karczm± położon± na Ołbinie we Wrocławiu.

Regest: RBM, VII, 2, s. 399, nr 653; S. Klose, Von Breslau, t. II, s. 218.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów