Rozmiar: 15909 bajtów

- 296 -

1360, 11 X, Avignon (Avinion, Francja)

V Id. Octobris

Innocenty VI papież informuje m.in. biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis), że na prośbę Karola IV cesarza (Carolus Romanorum Imperator) obchody święta św. Jadwigi, które dotąd odbywały się w Prowincji Saskiej (Saxonia) tylko w kościołach katedralnych, mogą również odbywać się w klasztorach minorytów i klarysek.

Druk: VMPL, I, s. 607, nr DCCCXII.
Regest: MVB, II, s. 460, nr 1146; Bull. Pol., II, s. 172, nr 1055.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów