Rozmiar: 15909 bajtów

- 301 -

1360, 11 X, Avignon (Avinion, Francja)

V Id. Octobris. Anno octavo

Innocenty VI papież poleca m.in. biskupowi wrocławskiemu, aby na prośbę Karola IV cesarza (Carolus Romanorum Imperator) obchody święta Korony Cierniowej Jezusa Chrystusa odbywające się dotąd w kościołach katedralnych Prowincji Saskiej (Saxonia) odbywały się w klasztorach minorytów i klarysek.

Druk: VMPL, I, s. 606, nr DCCCXI.
Regest: MVB, II, s. 461, nr 1149; Bull. Pol., II, s. 173, nr 1056.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów