Rozmiar: 15909 bajtów

- 307 -

1360, 17 X

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy poleca Popponowi de Hugwitz wypłacić sobie 50 grzywien po upływie 4 tygodni.

Wzmianka: AP Wrocław; Rep. 21, sygn. 1A, s. 101.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów