Rozmiar: 15909 bajtów

- 308 -

1360, 17 X

in crastino Galli

Paweł (Paulus) syn Peczka (Peczco) Stengil nadał swej siostrze Katarzynie (Catharina) i jej mężowi Mikołajowi z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz) 1/3 dóbr w Bieńkowicach k. Wrocławia (Benckwitz) na prawach własności.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 8b.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów