Rozmiar: 15909 bajtów

- 309 -

1360, 19 X, Wrocław

die st. Elisabeth

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu zatwierdza sprzedaż 10 grzywien z Kantorowic k. Brzegu (Kantersdorf) przez Tasso von Kossow swojemu wujowi Mikołajowi von Kossow (Nicolaus) za 120 grzywien z prawem odkupu w ciągu 6 lat.

Świadkowie: Fryderyk von Sulcz, Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi, Jan von Topperdorf, Peszo von Prawticz, Teodoryk von Redirn, Jan von Falkinhain i Jan notariusz.


Regest: CDS, IX, s. 29, nr 192.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów