Rozmiar: 15909 bajtów

- 313 -

1360, 21 X, Otmuchów (Othm[uchow])

XII kal. Nouembris

Przecław biskup wrocławski (P[reczlaus]) stwierdza, że w jego obecności Gallus zwany Schuchors sprzedał za 50 grzywien braciom Czesławowi (Czeslaus) i Stanisławowi (Stanislaus) półtora łanu, karczmę oraz ogród w Żurzycach k. Grodkowa (Czurzicz), a także półtora łanu i połowę ogrodu w Ogonowie k. Grodkowa (Ogen) wraz z przynależnościami i dochodami, z obowiązkiem nabywców do uiszczenia należnych świadczeń biskupowi. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Albert z Biechowa k. Nysy (Albertus de Bechow), Mikołaj Schelberg (Nicolaus), Niczko Bank (Niczco), Thimo z Goszowic k. Nysy (Koschebor), Piotr Swanowicz (Petrus), Henryk (Henricus) cześnik i Grzegorz (Gregorius) notariusz dworu biskupiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 80- 80v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 25, nr 29.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów