Rozmiar: 15909 bajtów

- 314 -

1360, 21 X, Otmuchów (Othm[uchow])

XII Kal. Novembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus) stwierdza, że w jego obecności Thimo z Goszowic k. Nysy (Kosschebor) sprzedał za 38 grzywien część swych dóbr wraz z placem (area) należącym niegdyś do jego rodziców w Goszowicach k. Nysy (Kosschebor) swojemu zięciowi (gener) Gallowi zwanemu Suchers (Gallus) oraz jego spadkobiercom. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż pod warunkiem uiszczania przez nabywcę należnych mu świadczeń.

Świadkowie: Albert z Biechowa k. Nysy (Albertus de Bechow), Mikołaj Schelberg (Nicolaus), Niczko Bank (Niczco), Thimo z Goszowic k. Nysy (Koschbor), Piotr Swanowicz (Petrus), Henryk (Henricus) cześnik i Grzegorz (Gregorius) notariusz dworu biskupiego.


Kopia: łac.. AP Wrocław. Rep. 31. sygn. 1A. s. 80v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte. t. X, s. 26, nr 34.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów