Rozmiar: 15909 bajtów

- 316 -

1360, 22 X, Lubin (Lubin)

in octava b. Hedwigis Vidue

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Dawid (David) i Aleksander (Allexander) synowie nieżyjącego Mikołaja zwanego Phowtir (Nicolaus) i Jan Dowmlose (Johannes) w imieniu i zastępstwie swej żony Agnieszki (Agnes), córki wspomnianego Mikołaja, zrezygnowali na rzecz swych braci Daniela (Daniel) prezbitera oraz Jesse rycerza i ich spadkobierców z 5 łanów oczynszowanych w Dobroszowie k. Złotoryi (Deberschin, Doberschin) wraz z sołectwem wielkości 1 1/2 łanu, sądownictwem, karczmą dającą 1/2 grzywny rocznie, czynszem w wysokości 8 miar jęczmienia, z rozszerzonych pól (excresciencia), które nazywają się popularnie Haynscotkin położonych poza granicami wsi Dobroszów, z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza to zrzeczenie.

Świadkowie: Otto zwany Budswoy rycerz, Bernard Budswoy (Bernhardus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus), Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Peczo de Schelndorf, Teodoryk de Redirn (Theod(oricus]) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A. s. 113.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 28--29, nr 267.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów