Rozmiar: 15909 bajtów

- 320 -

1360, 24 X, Otmuchów (Othmuchow)

IX Kal. Nouembris

Przeclaw biskup wrocławski (P[reczlaus]) stwierdza, że w jego obecności Hanko de Crepyndorf (Hanco) sprzedał za 15 grzywien Mikołajowi (Nicolaus) prezbiterowi 2 grzywny rocznego czynszu z sołectwa w Reńskiej Wsi k. Nysy (Rynischdorf) i dóbr należących do tego sołectwa z prawem odkupu przez sprzedającego i jego następców w dowolnym czasie oraz prawem do zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczania owego czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jaracius i Jan (Johannes) bracia z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Hanko Advocati (Hanco), Niczko Poglerio (Niczco), Otto de Hugwicz - rycerze, Andrzej Przechod (Andreas) świecki rycerz i Jan (Johannes) notariusz biskupi.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 79-79v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 25, nr 30.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów