Rozmiar: 15909 bajtów

- 323 -

1360, 28 X, Oleśniczka Mała k. Oławy (Olsna)

die st. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Mikołaj de Semansdorf inaczej zwany Huczko sprzedał Henrykowi z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Henricus de Jencowicz) i Hankowi de Wynkilman (Hanco) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) oraz ich spadkobiercom za 24 grzywny 2 1/2 łanu uprawnego ze swojego folwarku w Miechowicach Oławskich k. Oławy wraz ze wszystkimi dochodami, z prawem alienacji oraz prawem zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsico Cursantka, Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 115.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 44v; Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 269.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów