Rozmiar: 15909 bajtów

- 325 -

1360, 28 X, Oleśniczka Mała k. Oławy (Olsna)

die st. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Lubina stwierdza, że w jego obecności Bertold Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Bertholdus Schenco de Schonow) zapisał w testamencie gwardianowi i klasztorowi Franciszkanów w Brzegu (Brega) 5 wiardunków rocznego czynszu ze swych dóbr w Kruszynie k. Brzegu (Schonow) z przeznaczeniem na światło przy grobie jego żony znajdującym się w tym klasztorze oraz 3 miary pszenicy z folwarku w Kruszynie z prawem do zastawu dóbr. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Szenko z. Witowic k. Oławy (Schenco de Wythowicz), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac. AP Wrocław, Rep. 21 sygn. 1A, s. 115.
Regest: CDS, IX, s. 29, nr 191; Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 270.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów