Rozmiar: 15909 bajtów

- 338 -

1360, 4 XI

fer. quarta post Omnium Sanctorum

Konrad de Falkenhain starosla wrocławski stwierdza, że Mikołaj de Raslauitz (Nicolaus) i jego żona Anna, córka nieżyjącego Teodoryka Hasonis (Theodoricus) mieszczanina wrocławskiego (Vrat[islauiensis]), nadali Cantzonowi z Bukowa k. Nysy (Cantzonus de Buckow) wszystkie swe dobra w Małkowicach k. Wrocławia (Malckowitz), a mianowicie karczmę wolną od obciążeń, dochody z prawa patronatu nad kościołem, ogrody należące do sołectwa, młyn wolny od obciążeń, 5 wolnych łanów należących do sołectwa od czasów lokacji, 1 1/2 łanu wraz z górą pod uprawę chmielu, 6 wolnych łanów, wszystkie użytki wokół Małkowic k. Wrocławia wraz z młynem i dwoma brzegami rzeki wolne od wszelkich obciążeń posiadanych na prawie niemieckim i dziedzicznym, tak jak zostało to ustalone niegdyś w dokumencie Henryka księcia wrocławskiego i królów czeskich Jana Luksemburskiego i Karola IV, prawo połowu ryb oraz 1/3 dochodu z sądownictwa.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia. sygn. C 24,2, s. 710.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów