Rozmiar: 15909 bajtów

- 339 -

1360, 4 XI, Wrocław

proxima fer. quarta post festum Omnium Sanctorum

Wilhelm (Wilhelmus) opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) stwierdza, że w jego obecności Hanko Komer z Kostomłotów k. Środy Śl. (Cosstinploth) i Piotr (Petrus) sołtys tamże, jego zięć (gener), sprzedają za 18 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu z 3 1/2 łanu w Kostomłotach, które posiadali po połowie, Jakubowi (Jacobus) przeorowi i Michałowi (Michaeł) zastępcy przeora z przeznaczeniem na wyżywienie mnichów. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Bogusław (Boguslaus) proboszcz w Sobocisku k. Oławy (Czobczicz), Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankensteyn) prepozyt, Mikołaj de Cindato (Nicolaus) pielęgniarz, Jan z Ziębic (Johannes de Munsterberg) troszczący się o wyżywienie mnichów, Michał (Michael) proboszcz w Ciepłowodach k. Ząbkowic Śl., Paweł (Paulus) i Andrzej (Andreas) służebni klasztoru.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 392.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów