Rozmiar: 15909 bajtów

- 340 -

1360, 4 XI

fer. guarta post Omnium Sanctorum

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Jekelinus z Samborza k. Środy Śl. (Tschamborndorff) nadał Piotrowi Meczborowi wszystkie swe dobra we wsi Pisarzowice k. Środy Śl. (Schreibersdorff) ze wszystkimi prawami i dochodami, wolne od wszelkich obciążeń na podstawie przywileju Jana Luksemburskiego, z obowiązkiem świadczenia 1 wałacha, z wyższym i niższym sądownictwem.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2448.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów