Rozmiar: 15909 bajtów

- 344 -

1360, 6 XI

fer. sexta post omnium sanctorum

Rajcy wrocławscy sprzedają Janowi (Johannes) pasierbowi Scultetisse 4 grzywny czynszu za 36 grzywien z dochodów m. Wrocławia z zastrzeżeniem, iż po śmierci nabywcy czynsz ten miał przejść na własność miasta.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. K 115,1. s. 40.
Regest: tamże, Zbiór Klosego, nr 23, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów