Rozmiar: 15909 bajtów

- 350 -

1360, 18 XI, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Elisabeth Vidue b.

Konrad de Falkenhain (Conradus) starosta wrocławski (Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Hanko syn Teodoryka z Rędzina k. Wrocławia (Hanco ... Theodorici de Ransin) oraz jego matka oświadczyli, że w 1357 r., 28 V, sprzedali Janowi Jeser (Johannes) i Mikołajowi z Wilczkowa k. Wrocławia (Nicolaus de Wilczow) połowę swoich dóbr w Rędzinie k. Wrocławia (Ransin) ze wszystkimi prawami i dochodami z zastrzeżeniem, iż wspomniany Mikołaj z Wilczkowa może te dobra posiadać dożywotnio bez prawa alienacji, natomiast Jan Jeser może te dobra przekazać w dziedziczne posiadanie, a także alienować je. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Kopia: łac., AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 21, s. 240-241.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów