Rozmiar: 15909 bajtów

- 353 -

1360, 19 XI, Avignon (Auinion, Francja)

XIII Kal. Decembris a. octavo.

Innocenty VI papież na prośbę Karola IV cesarza zatwierdza na dekanacie wrocławskim Teodoryka de Litovia (Theodericus) kleryka i notariusza dworu cesarskiego wakującym po śmierci Jana de Zedlicz (Johannes) i Alberta z Bochni (Albertus de Bochnia), mimo iż posiada on m.in. kanonikat przy kaplicy Św. Idziego w kościele wrocławskim.

Regest: MVB, II, s. 465, nr 1158; Bull. Pol., II, s. 173, nr 1060.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów