Rozmiar: 15909 bajtów

- 356 -

1360, 20 XI

in crastino Elisabeth

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Piotr Boemus z Bukowca k. Wołowa (Patendorff) nadał Jakuschowi Myrconis 5 1/4 łanu ziemi na prawach dziedzicznych wolne od obciążeń z tytułu prawa książęcego.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 925.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów