Rozmiar: 15909 bajtów

- 358 -

1360, 22 XI, Lubin (Lubin)

die st. Cecilie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Konrad de Glubus (Conradus) sprzedał bratu Rychwinowi (Rychwinus) 2 grzywny rocznego czynszu z 5-łanowego folwarku w Strupicach k. Złotoryi (Struppicz) oraz z dóbr w Witkowie k. Złotoryi (Witkow, Wichchindorf).

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Henryk de Schelndorf (Henricus), Jan de Schelndorf, (Johannes), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Otto de Medgow i Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 120.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów