Rozmiar: 15909 bajtów

- 365 -

1360, 26 XI, Chojnów (Haynouia)

in crastino st. Katherine

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Apeczco i Reynkusch bracia zwani de Lukow sprzedali Mikołajowi zwanemu Hewgil (Nicolaus) mieszczaninowi chojnowskiemu (Haynouiensis) oraz jego następcom za 13 grzywien roczny czynsz w wysokości 2 1/2 małdrata jęczmienia z sołectwa w Krzywej k. Złotoryi (Crybra) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, z prawem odkupu w ciągu 8 lat i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczco Budswoy, Otto Budswoy, Hanksch de Budswoy - rycerze, Friczco de Landiscron, Mikołaj z Żar (Nicolaus de Sorow), Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 121.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 279.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów