Rozmiar: 15909 bajtów

- 366 -

1360, 27 XI

Innocenty VI papież zatwierdza Teodorykowi de Litouia (Theodoricus) prowizję na dekanat kościoła wrocławskiego po śmierci Alberta z Bochni (Albertus de Beschina, Bochnia), a Harbardus Czadkonis zobowiązał się wypłacić w Boże Narodzenie 1362 r. połowę dochodów należnych z tego dekanatu komorze apostolskiej za okres 1 roku.

Świadkowie: Guidonus de Valeta i Raymundus de Rebombigis z diecezji Caturcensis, Arnold Gal[celini] (Arnaldus).


Druk: MVB, II, s. 466, nr 1161.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów