Rozmiar: 15909 bajtów

- 367 -

1360, 1 XII, Otmuchów (Othm[uchow])

Kal. Decembris

Heynczko z Nowaków k. Nysy (Heyiiczco de Nouak) nadał swej żonie Katarzynie (Katherina) jako oprawę wdowią 2 łany uprawne w Nowakach k. Nysy (Nouak) nabyte od swojego brata Niczka (Niczco) wraz ze wszystkimi prawami. Opiekunem wybrała ona swego ojca Hanka Tepleuode.

Świadkowie: Hanko Advocati (Hanco) starosta ziemi nyskiej (Nysensis), Niczko Puglery (Niczco) - rycerze, Andrzej Przechod (Andreas), Jan Bechow (Johannes), Syghardus Belik, Goczo de Cryppendorf i Grzegorz (Gregorius) notariusz dworu biskupiego.


Ekscerpt: AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 79v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów