Rozmiar: 15909 bajtów

- 375 -

1360, 6 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

die st. Nicolai

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) nadał swojemu synowi Janowi z Krakowa (Johannes de Cracouia) 50 grzywien rocznego czynszu od sumy 500 grzywien ze swych dóbr w Lipkach k. Brzegu (Lindenow), Brzezinie k. Brzegu (Bresin) i Strzelnikach k. Brzegu (Jegerdorf) z zastrzeżeniem, iż do swej śmierci z sumy tej będzie korzystał ojciec, a po jego śmierci syn Jan z pominięciem pozostałych dzieci. Wystawca zatwierdza tę darowiznę.

Świadkowie: Franczco Budswoy rycerz, Bernard Budswoy (Bernhardus), Friczco de Landscron, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Szenco de Schonaw), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 126.
Regest: CDS, IX, s. 29, nr 193; Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 283.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów