Rozmiar: 15909 bajtów

- 376 -

1360, 6 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

die st. Nicolai episcopi et Confessoris

Konrad de Falkinhain starosta wrocławski (Cunadus ... Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności sołtysi i mieszkańcy 4 wsi położonych w pobliżu Środy Śl., mianowicie Kostomłotów (Kossinplocz), Zabłota (Sabelot), Samborza (Czamborndorf) i Jarosławia (Jerslandorf), zawarli następującą ugodę w sprawie opłat przeznaczonych na regulację i oczyszczenie rzeki przepływającej przez ww. miejscowości aż do strumyka zwanego Luczebog sięgającego granic wsi Pichorowice k. Środy Śl. (Pychirwicz): wsie Kostomłoty i Zabłoto mają płacić od każdego łanu pół wiardunku, co daje sumę 12 grzywien, Jarosław ma zapłacić 7 grzywien, a Samborz 5 grzywien pod karą 10 grzywien. Wystawca zatwierdza tę ugodę.

Świadkowie: Heynczco z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn), Franczco Somirvelt -- rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Piotr de Rychinbach (Petrus), Cruko ze Złotoryi (Goltberg), Dominik Dominici (Dominicus), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) -- wasale, Jakub z Kątów Wrocławskich (Jacobus de Kanth), kanclerz wrocławski (Wrat[islauiensis]).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, rep. 67, nr 394.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów