Rozmiar: 15909 bajtów

- 379 -

1360, 9 XII

indicione XIIII, VI Id. Decembris

Jan syn Mikołaja z Lubiąża (Johannes quondam Nicolai de Lubens), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), stwierdza, że w jego obecności Jan z Leszkowic k. Głogowa (Johannes de Kothewicz) właściciel dóbr w Brenniku k. Legnicy (Prinznig) i jego żona Zofia (Sophia) oraz Piotr Popul (Petrus), Michał Gupke (Michael), Tomasz Woyczech i Wojciech (Woyczech) chłopi zamieszkujący w dobrach Brenniki k. Legnicy za pośrednictwem wybranego przez siebie prokuratora Jana Modlici (Johannes), notariusza oficjała wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), sprzedali za 40 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Brenniku k. Legnicy (Prinznik) oraz z folwarku we wsi Tyniec Legnicki k. Legnicy (Tincz) należącego do ww. Jana z Leszkowic k. Głogowa (Johannes de Kothewicz) Mikołajowi (Nicolaus) mistrzowi Św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islauia]).

Świadkowie: Heyno sołtys w Tyńcu Legnickim k. Legnicy (Tincz), Jan Puschil z Sobołowa k. Legnicy (Johannes ... de Czobla), Mikołaj (Nicolaus) kolon, Niczko Poppe - służebni Jana z Leszkowic k. Głogowa (Johannes de Kotheuicz), i Jan syn Mikołaja z Lubiąża (Johannes quondatn Nicolai de Lubens), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]), który sporządził ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 192.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów