Rozmiar: 15909 bajtów

- 381 -

1360, 11 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. sexte infra octauam st. Nicolai Apostoli

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu stwierdza, że w jego obecności Heyco de Schelndorf (Heynco) dziedzic wsi Pieszkowice k. Lubina (Petirsdorf) wraz ze swą małżonką Agnieszką (Agnes) sprzedali 6 łanów w Schowtnandsdorf i 10 ogrodów w Hermansdorf w okręgu chojnowskim (Haynouiensis) Mikołajowi de Schelndorf (Nicolaus) kanonikowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego bratu Luterowi (Lutherus) proboszczowi w Chmielowie k. Środy Śl. (Smelwicz), a po ich śmierci Łucji (Lucia) żonie Tamona de Schelndorf (Thamonus) i jej spadkobiercom za 40 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu z ww. posiadłości wraz ze wszystkimi obciążeniami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko Budswoy (Franczco) rycerz, Friczko de Landskron (Friczco), Bernard Budswoy (Bernhardus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Peczo de Schelndorf, Teodoryk de Redirn (Theodoricus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 123-124; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 105.
Regest: tamże, Rep. 21, sygn. 1A, s. 124; Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 284.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów