Rozmiar: 15909 bajtów

- 382 -

1360, 11 XII

fer. sexta infra octavam st. Nicolai Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Bernard Budswoy (Bernhardus) sprzedał Mikołajowi proboszczowi w Preczow 5 grzywien rocznego czynszu z 5 łanów w Krzywej k. Złotoryi (Crybra) i 2 łany w Golaksdorf.

Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 124; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 105v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów