Rozmiar: 15909 bajtów

- 386 -

1360, 14 XII, Kamieniec Ząbkowicki (Camencz)

secunda fer. post dominicam adventus domini qua "Gaudete in domino" cantatur misse pro introitu

Piotr syn Santka (Petrus Santkonis) za zgodą swych synów Rudigera (Rudigerus) i Filipa (Philippus), nieobecnych Piotra (Petrus) i Ottona (Otthonus) oraz niepełnoletnich Jana (Johannes) i Mikołaja (Nycolaus) zapisał w testamencie Andrzejowi (Andreas) opatowi i całemu konwentowi Cystersów w Kamieńcu wieś Sławęcin k. Ząbkowic Śl. (Slawatyndorf) i las zwany Neydek wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami. Testament ten został ogłoszony w obecności: Jana de Bebyrsteyn (Johannes), zięcia (gener) wystawcy, Teodoryka Runge (Theodericus), Peczka Eyke, Jana Longi (Johannes), Piotra Longi (Petrus) - mieszczan paczkowskich (Paczkow), i Konrada (Conradus) niegdyś nauczyciela w Ząbkowicach Śl. (Frankensteyn).

Pięć pieczęci: wystawcy, jego synów i świadków.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 158b.
Druk: CDS. X, s. 202, nr 248.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów