Rozmiar: 15909 bajtów

- 390 -

1360, 17 XII, Wrocław

fer. quinta proxima ante diem b. thome Apostoli

Wilhelm (Wilhelmus) opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) stwierdza, że w jego obecności Gerhardus sołtys wsi Zabłoto k. Środy Śl. (Zabloth) sprzedał za 90 grzywien Mikołajowi de Cindato (Nicolaus) profesorowi w tym klasztorze 1 grzywnę rocznego czynszu ze wsi Zabłoto k. Środy Śl. Opat zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankenstein) prepozyt, Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Mikołaj de Czyreman (Nicolaus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]), Mikołaj z Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Frankensteyn) służebny klasztoru i Jan Certil lub de Welin (Johannes) notariusz publiczny qui presencia habuit in comisso.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 395.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów