Rozmiar: 15909 bajtów

- 396 -

1360, 28 XII, Oleśnica (Olsna)

in die st. Innocentum

Wojciech ze Smolnej k. Oleśnicy (Woycezf de Smolna) rycerz przekazał Konradowi I księciu Śląska, panu Oleśnicy i Koźla (Conradus dominus Olsniczensis et Kozlensis) wszystkie swoje dobra w Smolnej k. Oleśnicy (Smolna) oraz folwark, który należał do Gręboszyc k. Oleśnicy (Crampusch) w pobliżu młyna wraz z tymże młynem położonym w Smolnej, ze wszystkimi prawami i dochodami, z częściowym prawem patronatu nad kościołem tamże, za 10 grzywien rocznego czynszu. Po jego śmierci część miała stanowić oprawę wdowią jego drugiej żony, a część miała być przeznaczona jako spadek dla jego ewentualnych dzieci. Jeśli zaś wystawca nie pozostawi potomstwa, to cały czynsz ma stanowić własność żony, a po jego śmierci 2 grzywny mają stanowić własność kościoła w Smolnej, książę zaś ma prawo odkupić od jego spadkobierców 4 grzywny rocznego czynszu za 10 grzywien.

Świadkowie: wasale Konrada I księcia oleśnickiego: Friczko de Grodis, Boguszko de maiori Elgotha (Boguschco), Wojciech Jesner (Woyczezko), Albert de Schodrindorff, Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symonus de Rorow), Bartuszko de Sakclow (Barthuscho), Ludwik proboszcz w Oleśnicy (Ludwigus in Olsna) i Mikołaj (Nicolaus) proboszcz w Smolnej k. Oleśnicy (Smolna).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 33.
Druk: Siles. rer. script., II, s. 157, nr CC.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów