Rozmiar: 15909 bajtów

- 397 -

1360, 30 XII

crastino Thome Cantuariensis

Heynko Jenkowicz chłop w Pawłowie k. Brzegu (Paulau) nadał testamentem Mikołajowi z Brzegu 6 uli wraz z pszczołami w Pawłowie k. Brzegu.

Regest: CDS, IX, s. 30, nr 194.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów