Litografie Ferdinanda Pazelta z poł. XIX w. z teki Alexandra Dunckera

Die Ländlichen Wohnsitze
Schloesser und Residenzen
der ritterschaftlichen
Grundbesitzer in der
preussischen Monarchie
- B -   - C -   - D -   - G -   - I -   - J -
- K -   - L -   - Ł -   - M -   - N -  - O -
- P -   - R -    - S -   - Ś -   - T -   - U -
- W -   - Z -   - Ż -
Miejscowości poza Polską

Skoro istnieją wspaniale kolorystycznie i różnorodne herby, to także musieli być ich właściciele. A skoro była szlachta śląska, która je posiadała, to także musiała posiadać jakieś posiadłości oraz rezydencje. Dlatego na tej stronie umieściłem ponad dwieście wspaniałych litografii wykonanych przez Ferdinanda Pazelta w połowie XIX wieku, przedstawiających przeważnie pałace oraz dwory, w których zamieszkiwała szlachta. Wiele z tych obiektów już dzisiaj nie istnieje lub znajduje się w ruinie, niektóre znajdują się poza obecnymi granicami naszego kraju, lecz warto przypomnieć chociażby ich dawny wygląd, który zachwyca nierzadko do dzisiaj.