Rozmiar: 15909 bajtów

- 6 -

1338, 15 X (an sente Hedwige Tag), Lubań (gegeben zcu dem Lubane).

Henryk ks. Śląska i pan na Książu i Jaworze sprzedaje za 360 grzywien liczby polskiej swojemu dworzaninowi Kunczo z Lubomierza część lasu w weichbildzie lwóweckim przyległy do dworu Apeczka w Rakowicach (Rackewicz) i do drogi prowadzącej z Lwówka do Lubania, z prawem użytkowania drzewa.

Świadkowie: Henryk ze Świebodzic, Henlin de Ouwe, Fryczko Kopacz, Piotr z Cieplic (Warmbyr) bracia Zygfryd i Niczko z Rusinowej i Jan z Gliwic, pisarz krajowy.

Nie zachowany or. pergaminowy, niem., na zielono – czerwonych sznurach wisiała pieczęć księcia Henryka z kontrasigillum, Rep. 92 nr 6. SR 6166.


Dokumenty do dziejów klasztoru benedyktynek w Lubomierzu - Roman Stelmach - Rocznik Jeleniogórski 2005 - t. XXXVIIIZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów